9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

מוצר

  • Relong Booster Pump Station

    Relong Booster Pump Station

    תחנות משאבת דחף חוברות יחד עם מחפר (מחפרני שאיבה נגררים ומחפרי יניקה חותכים), ומספקות כוח נוסף למערכת שאיבת הפריקה של מחפרות אלו.