9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

מוצר

  • דלי צדפה

    דלי צדפה

    דלי צדפה של מחפר הוא כלי המשמש לחפירה והעברת חומרים.דלי הקונכיות מסתמך בעיקר על שני דליים משולבים ימני ושמאלי לפריקת חומרים.המבנה הכללי הוא

    קל ועמיד, עם קצב אחיזה גבוה, כוח סגירה חזק וקצב מילוי חומר גבוה.