9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

מוצר

  • מפסק הידראולי

    מפסק הידראולי

    מפסק הידראולי הוא כלי המשמש לשבירת חפצים ולפגיעה בהם, המורכב בדרך כלל מראש מתכת וידית.הוא משמש בעיקר לשבירת בטון, סלע, ​​לבנים וחומרים קשים אחרים.