9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

מוצר

  • משאבות טבולות בוץ הידראוליות לחול עם ראש חותך

    משאבות טבולות בוץ הידראוליות לחול עם ראש חותך

    הוא משמש בעיקר כחיבור למחפר המתקיים בדלי אחיזה כאשר יש יותר מדי מים, בוץ ואינו מתאים לחפירה.הוא מונע על ידי המערכת ההידראולית של המחפר או תחנה הידראולית נפרדת לשאיבת חול, טיט בוצה וכו'. רכיבי מעבר הזרימה שלו עשויים מסגסוגת בעלת חוזק גבוה ועמיד בפני שחיקה.